کفپوش پلی اورتان ورزشی

دو جزئی

اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتن،سنگ،سرامیک و … دارد.

شرح محصول:

اﯾﻦ روﮐﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزین های پلی یورتان دوجزئی بدون حال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتن،سنگ،سرامیک و … دارد.

این کفپوش به دلیل خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا جهت سالن های چند منظوره ورزشی ،کاربرد دارد.همچنین به دلیل سلف لول بودن سطحی صاف و سیقلی ایجاد می نماید.این روکش ها با ضخامت های 4 میل،8میل،12میل می باشد .

انواع پلی یورتان ورزشی

1-پلی یورتان ورزشی با لایه ی SHOCK PAD

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ورزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮاﻧﻮل ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭼﺴﺐ ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن در ﻻﯾﻪ ی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻨﯿﺸﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ روش ﮐﺮوم ﺑﻨﺪی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.

لایه رویه با ضخامت اجرا بین 7 تا 12 میلی متر

2-ﮐﻔﭙﻮش ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ورزﺷﯽ ﺑﺪون ﻻﯾﻪ ی SHOCK PAD

اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺗﻤﺮینی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع اول دارد.

لایه ی رویه با ضخامت اجرا بین 3 تا 5 میلی متر

موارد کاربرد:

  • زمین ﺗﻨﯿﺲ ، داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
  • ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره، ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل، واﻟﯿﺒﺎل، ﻫﻨﺪﺑﺎل، ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﻟﻨﯽ و ﻏﯿﺮه

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کفپوش پلی اورتان ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کفپوش پلی اورتان ورزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *